Vraag ’t de AWVN-werkgeverslijn

De Arbeidstijdenwet

De AWVN-werkgeverslijn is de helpdesk voor leden van AWVN. Dagelijks komen er uiteenlopende vragen binnen. De medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn hebben voor deze editie van ‘Werkgeven’ een aantal belangrijke vragen op een rij gezet over de Arbeidstijdenwet.

Tekst
Sharlene Labots

Hoeveel uren maximaal?

Werknemers jonger dan 18 jaar mogen maximaal 9 uur per dienst en maximaal 45 uur per week werken. Dit betekent niet dat zij iedere week maximaal 45 uur mogen werken: in een periode van vier weken mogen zij gemiddeld niet meer dan 40 uur per week werken.
Werknemers van 18 jaar en ouder mogen maximaal 12 uur per dienst en maximaal 60 uur per week werken. Ook hier gelden restricties: in een periode van 4 weken mag de werknemer gemiddeld niet meer dan 55 uur per week werken; in een periode van 16 weken gemiddeld niet meer dan 48 uur per week.

En het recht op pauze?

Een werknemer van 18 jaar of ouder heeft recht op een pauze van minstens 30 minuten als hij meer dan 5,5 uur werkt. Voor werknemers jonger dan 18 jaar geldt een norm van meer dan 4,5 uur. Bij meer dan 10 uren arbeid in één dienst heeft een werknemer recht op minstens 45 minuten pauze. De pauze kan in beide gevallen worden opgesplitst in kortere pauzes van minimaal 15 minuten.
In een cao kan eventueel worden bepaald dat het werk wordt onderbroken met een pauze van minstens 15 minuten in plaats van 30 minuten, als de werk-nemer meer dan 5,5 uur werkt. Alle andere afwijkingen bij cao zijn niet toegestaan.

Hoe zit het met nachtdiensten?

Een werknemer mag per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten draaien die na 02.00 uur eindigen. Het is mogelijk hiervan af te wijken bij collectieve regelingen tot:

  • maximaal 140 nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur per 52 weken, of
  • maximaal 38 uren nachtdienst tussen 00.00 uur en 06.00 uur per twee weken.

Als een werknemer regelmatig in nachtdienst werkt, mag deze maximaal 10 uur duren. Werkt een werknemer incidenteel ’s nachts, dan mag een nachtdienst maximaal 12 uur duren.
Verder is de regel maximaal 7 diensten achter elkaar tenzij… van belang. Dat betekent dat een werknemer niet meer dan 7 achtereenvolgende diensten mag werken als een van die diensten een nachtdienst is. Bij collectieve regeling is dit uit te breiden tot 8 diensten.

Zijn er dagelijkse en wekelijkse rusttijden?

De dagelijkse standaardrusttijd is 11 uur. Deze rustperiode mag eens in de 7 dagen worden ingekort tot minimaal 8 uur. Dit is alleen toegestaan als de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengen.
Standaard heeft een werknemer minimaal 36 uur aaneengesloten rusttijd in een periode van 7 dagen. Als deze rustperiode ontbreekt, dan moet er in een periode van 14 dagen sprake zijn van minimaal 72 uur aaneengesloten rust. Deze rustperiode van 72 uur mag eventueel worden opgesplitst in perioden van minimaal 32 uur.

En rusttijden na een nachtdienst?

Voor rust na een nachtdienst gelden er aanvullende normen. Na iedere nachtdienst die eindigt na 02.00 uur heeft een werknemer recht op 14 uur onafgebroken rust. Net als bij de dagelijkse rustperiode mag deze maximaal één keer worden ingekort tot minimaal 8 uur in iedere periode van 7 dagen. Bij een reeks van 3 of meer nachtdiensten moet er een onafgebroken rustperiode volgen van minimaal 46 uur.

Vragen over arbeidsrechtelijke kwesties?
Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn. De helpdesk voor AWVN-leden is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur: 070 850 86 05. Of mail naar werkgeverslijn@awvn.nl.

Sharlene Labots
is medewerker van de AWVN-werkgeverslijn

Geplaatst op 12 december 2018