Dé oplossing voor uw medewerkersbudget duurzame inzetbaarheid

Doe mee(r) met Tiptrack

Uw medewerkers hebben een individueel budget voor duurzame inzetbaarheid (DI), maar maken hier nog onvoldoende gebruik van. Of u heeft een cao-afspraak gemaakt over een DI-budget, en wilt dat zonder al te veel administratieve rompslomp beschikbaar stellen aan uw medewerkers. Tiptrack, de online AWVN-tool die medewerkers meer grip geeft op hun eigen loopbaan, biedt uitkomst.

Tekst
Teun Knip

AWVN biedt met Tiptrack een totaalconcept met een app, online platform en offline dienstverlening. Denk aan trainingen voor leidinggevenden, kick-offbijeenkomsten voor medewerkers en onderzoeken naar duurzame inzetbaarheid. AWVN weet uit ervaring dat een gecombineerde aanpak het beste werkt om de eigen regie van medewerkers te stimuleren. Ook de pilots met Tiptrack hebben dit laten zien.
U kunt in vrijwel alle gevallen op korte termijn beginnen met Tiptrack. Voor u start met Tiptrack, is aan de hand van een scan bepaald hoe uw duurzame inzetbaarheidsbeleid ervoor staat en welke interventies nodig zijn om Tiptrack optimaal te implementeren.

Enkele cijfers over Tiptrack
Aantal organisaties met licentie: 23
Aantal gebruikers: 9.521
Aantal tips in database: 1.495
Aantal testen en tools: 105
Aantal vacatures: 85.000
(peildatum mei 2018)

Werkgevers willen hun organisatie wendbaar maken en de duurzame inzetbaarheid en het ‘eigenaarschap’ van hun medewerkers stimuleren. In de praktijk gebruiken de medewerkers de beschikbare faciliteiten en budgetten echter vaak onvoldoende. Uit onderzoek blijkt dat zij zich vaak niet bewust zijn van hun eigen kansen en risico’s, nu én in de toekomst. De gewenste flexibiliteit en wendbaarheid komen hierdoor nauwelijks van de grond. Om medewerkers in beweging te krijgen, is het de uitdaging om medewerkers zélf na te laten denken over hun loopbaan.
Tiptrack helpt daarbij. Dit online platform geeft medewerkers meer grip op de eigen loopbaan. Tiptrack is gebouwd op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, financiën en gezondheid. Gebruikers krijgen op intuïtieve wijze inzicht in hun eigen huidige en toekomstige situatie. Daarna(ast) kunnen zij zelf eenvoudig doelen stellen om hun inzetbaarheid te vergroten. Snelle actie is mogelijk door in de webshop producten en diensten te bestellen, zoals opleidingen, coaching en testen.
Werkgevers nemen een licentie op Tiptrack, zodat de eigen medewerkers er gratis gebruik van kunnen maken. Het beschikbare DI-budget kunt u onderbrengen in de webshop. Veel testen en tools zijn onderdeel van de licentie en gratis door de medewerker te gebruiken. Er zijn ook diverse mogelijkheden voor maatwerk.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Tiptrack voor uw organisatie?
Neem contact op met het Tiptrackteam, via info@tiptrack.nl of 070 850 86 50. En bekijk de nieuwe informatiebrochure van Tiptrack. Die gaat uitgebreid in op de voordelen van Tiptrack, zowel voor uw medewerkers als voor u als werkgever.

Hoe werkt Tiptrack? Grip op eigen loopbaan in drie stappen

 

1. Inzicht
Tiptrack geeft de gebruiker inzicht in vier thema’s: werk, ontwikkeling, gezondheid en financiën. De app maakt duidelijk wat er goed gaat en wat er beter kan. Persoonlijke tips helpen de gebruikers verder. In het trendoverzicht kunnen zij hun eigen, persoonlijke ontwikkeling volgen.

2. Doelen stellen
Wie goed inzicht in z’n situatie heeft, kan doelen stellen door tips te plaatsen op de actielijst. Je plant ze in en wordt regelmatig herinnerd aan de acties op de to-do-lijst. Tiptrack geeft slimme suggesties om
doelen te stellen én te bereiken.

3. Tiptrackhop
De Tiptrackshop geeft direct toegang tot tools, testen en trainingen. Veel testen zijn gratis; iedereen kan er direct mee beginnen.

Privacy en beveiliging
De beveiliging van gegevens staat hoog in het vaandel. Tiptrack is als verwerker van persoonsgegevens aangemeld bij de AP. Tiptrack stelt hoge eisen aan de beveiliging van de gegevens en de applicatiedata. De applicatie draait via hostingpartijen in een private cloud in Nederland.
De organisatie van Tiptrack is sinds 1 april 2018 ISO27001-gecertificeerd; de hostingpartijen voldoen aan de internationaal erkende standaarden voor informatiebeveiliging (ISO27001, NEN7510). Er is een uitgebreid informatiedocument beschikbaar over privacy en beveiliging.

Geplaatst op 27 juni 2018