Werk
 geven

AWVN-agenda

maart

14

Pensioen

Eendaagse cursus waarin de basisbegrippen van pensioen centraal staan

maart

22

Hoe belonen?

Eendaagse workshop over belonen anno 2019

maart

22

Reorganiseren

Eendaagse cursus over de arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties

april

4

Medezeggenschap

Eendaagse cursus. Wanneer en hoe dient u de OR te raadplegen of te informeren?

juni

20

Eeuwfeest

Viering van het 100-jarig bestaan van werkgeversvereniging AWVN in Haarlem