Hink-stap-sprong het nieuwe jaar in

Verdiepingssessies als vervolg op AWVN-jaarcongres

Wat staat ons de komende jaren te doen om succesvol te blijven meebewegen op de sterk veranderende arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal tijdens het AWVN-jaarcongres begin oktober. Als vervolg hierop staan er in januari, februari en maart verscheidene sessies op het programma.

Tekst
Hendrik Noten

Vervolgsessies lerende organisatie

 • Hink: beweging bij BASF
  Van cassettebandjes naar een chemisch concern, van cao naar arbeidsvoorwaardenregeling. BASF onderging door de jaren heen de nodige transities. Tijdens deze eerste bijeenkomst (op 19 januari) verdiepen we het perspectief van de lerende organisatie aan de hand van de ervaringen van Freek Bosse, HR-directeur bij BASF Nederland. Zijn streven naar duurzame inzetbaarheid veranderde in een uitgebreider traject dat erop is gericht om mensen in beweging te krijgen. Hij neemt ons mee in zijn verhaal. Vragen die aan de orde komen: Waarom is het perspectief van de lerende organisatie zo belangrijk geworden, welke interventies kennen we al en welke obstakels komen we voornamelijk tegen? Wat staat ons te doen?
 • Stap: het nieuwe beoordelen met o.a. ABN AMRO
  De traditionele beoordelingscyclus heeft lang niet altijd het gewenste resultaat. Steeds meer werkgevers experimenteren daarom met het nieuwe beoordelen. Tijdens deze tweede sessie (op 2 februari) komen twee werkgevers aan het woord over het nieuwe beoordelen in hun organisaties. Martijn Meiberg, projectleider performance management bij ABN AMRO, vertelt over het streven van de bank om een nieuwe vorm te vinden die goed is voor de organisatie én ervoor zorgt dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Vragen die aan de orde komen: Wat is het nieuwe beoordelen? Hoe werkt het? Past het bij elke organisatie? Past het in een breder duurzaam inzetbaarheidsbeleid?
 • Sprong: eigenaarschap vanuit vernieuwend HR-beleid
  Eigenaarschap en regie zijn twee termen die de laatste jaren het personeelsbeleid hebben veroverd. Het is duidelijk dat effectieve duurzame inzetbaarheid niet van de grond komt wanneer werkgevers een one size fits all-beleid voeren. Werkenden moeten steeds meer zelf aan het roer van hun loopbaan staan. Maar wat is dat eigenaarschap precies en hoe bereik je het? Gedurende deze derde ochtend (16 februari) gaan we met een aantal AWVN-leden in gesprek over deze thema’s. Het podium is aan werkgevers die via hun HR-beleid proberen de regie van werkenden te vergroten. Vragen die onder andere aan de orde zullen komen: Wat is eigenaarschap en hoe verhoudt het zich tot de werkomgeving, wat is de wisselwerking tussen de cao en DI-beleid en hoe zorg je dat individuele budgetten wél worden gebruikt?

U kunt zich inschrijven voor de hele serie bijeenkomsten, maar ook voor iedere sessie afzonderlijk. Meer informatie over en inschrijven voor de bijeenkomsten: stuur een mail naar Jacqueline Kooi, kooi@awvn.nl.

Dorothee van Vredenburch, chief change & organisation NN Group: ‘Om verandering te laten slagen, moet je weten waar je voor staat’

Ruim twee maanden geleden vond het AWVN-jaarcongres plaats Zo’n 750 leden onderzochten vier verschillende toekomstbeelden voor werkgeverschap. Een breed scala aan werkgevers betrad het podium en behandelde vragen én antwoorden uit hun eigen praktijk: hoe gaat KLM bijvoorbeeld om met de volatielere markt voor de luchtvaart? Wat zijn de opvattingen van IKEA over de inzet van medewerkers?
Op het jaarcongres was sprake van een gedeeld gevoel van urgentie. Overal zien we dat oude organisatiestructuren onder druk komen te staan. Een zoektocht is gaande naar wendbaarheid, nieuw talent en succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid. We hebben behoefte aan meer eigen regie en bewustzijn op het gebied van leren en ontwikkelen, aan directere vormen van participatie en plattere organisatiestructuren die meer ruimte bieden voor autonomie.
Het roer moet dus om. Maar op het jaarcongres bleven veel vragen onbeantwoord: Hoe vertaal ik de ontwikkelingen naar mijn eigen organisatie, wat betekenen die voor míjn praktijk? Hoe krijg ik mijn organisatie in beweging, welke alternatieven zijn er voor het beoordelingsgesprek, hoe kan ik ‘eigenaarschap’ bevorderen?
AWVN begint het nieuwe jaar daarom met een frisse en creatieve start. In drie bijeenkomsten op de vrijdagochtend gaan we op zoek naar de volgende stappen om – hink-stap-sprong – het lerend vermogen van organisaties te vergroten. Iedere ochtend bestaat uit twee onderdelen. Eerst gaan we op zoek naar de uitdagingen en obstakels die de deelnemers tegenkomen. Die analyseren we, zodat we direct kunnen leren van elkaars praktijk: Wat speelt er bij andere bedrijven en hoe gaan die daarmee om? Vervolgens delen werkgevers uit het AWVN-netwerk hun ervaringen met het onderwerp in kwestie. Zij vertellen over de vernieuwingen die ze hebben doorgevoerd en de lessen die anderen daaruit kunnen trekken. Daarnaast organiseert AWVN op 24 januari een workshop in het kader van de inclusieve organisatie, en op 8 maart een HR-congres dat in het teken staat van de wendbare organisatie.

We leren direct van elkaars praktijk: Wat speelt er bij andere bedrijven en hoe gaan die daarmee om?

 

Sven Romkes, people development consultant bij ABN AMRO, sprak met zijn gehoor over de voor- en nadelen van het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten

Vervolgsessies inclusieve en wendbare organisatie

 • Waarde(n) en businesscase van inclusief werkgeven
  Op woensdagochtend 24 januari (9.30-12.00 uur; inloop vanaf 9.00 uur) vindt de workshop ‘Waarde(n) en businesscase van inclusief werkgeven’ plaats. Centraal daarin staat de vraag: wat is de waarde van inclusie voor uw organisatie?
  We starten met een korte inleiding, waarin we het theoretische landschap schetsen: van draagvlak, beleid, begeleiding tot speciale managers. Daarna zoomen we in op de waarde(n) die inclusief werkgeven kan hebben. Na een inleiding op het onderwerp gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de waarde die zij vermoeden of verwachten dat inclusief werkgeven voor hun organisatie kan hebben. Dat kunnen harde waarden zijn als verlaging van het ziekteverzuim of het terugdringen van het aantal productiefouten, maar ook zachtere waarden als grotere medewerkerstevredenheid of bedrijfstrots. Vervolgens maken de deelnemers een start met het opstellen van hun eigen inclusieve businesscase. Tot slot kunnen de deelnemers elkaar en de sessiebegeleiders ontmoeten tijdens een eenvoudige broodjeslunch.
 • HR-congres over de wendbare organisatie
  Op donderdag 8 maart organiseert AWVN in de middag in Driebergen een congres voor HR-managers over de wendbare organisatie. Met sprekers uit de praktijk (o.a. Marjolein Reijs, HR-directeur McDonald’s) en de wetenschap (o.a. Fabian Dekker over de flexibilisering van arbeid); daarnaast staat er een inspiratiesessie onder leiding van Max Pas (over de medewerker als klant) op het programma.

Op dit moment zijn de details van deze twee bijeenkomsten nog niet bekend. Voor meer informatie en aanmelden: hou www.awvn.nl en de dagelijkse nieuwsbrieven van AWVN in de gaten.

Albert Martens, HR-baas van IKEA, houdt z’n gehoor voor dat een goede manager medewerkers nodig heeft. ‘Het is dus niet andersom’

Bezoekers wisselen van ruimte om de toekomst vanuit weer een ander perspectief te benaderen

Op de site van AWVN vindt u korte verslagen van de verschillende sessies die tijdens het jaarcongres tegelijkertijd plaatsvonden: Rabobank, Kloosterboer organisatieadvies en Amerpoort (in het kader van de lerende organisatie), KLM, IKEA, ABN AMRO en Eska (wendbare organisatie), Nationale Opera en Ballet, MPlooy, ABN AMRO en Hutten (de inclusieve organisatie), en Wildlands Adventure, P2, De Argumentenfabriek en de NVRD (de verbonden organisatie).

 


Hendrik Noten
beleidsadviseur bij AWVN, was verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel van het AWVN-jaarcongres 2017

Geplaatst op 12 december 2017