Financiële problemen voorkomen

Doe mee(r) met #Tiptrack

Tiptrack zorgt dat medewerkers in een vroegtijdig stadium hun financiële problemen herkennen. Aan de hand van tips en tools worden zij gestimuleerd om aan de bel te trekken en actie te ondernemen. Zo wordt de kans kleiner dat hun financiële situatie verder verslechtert.

Tekst
Judith Prince

In Nederland heeft 62 procent van de werkgevers te maken met personeel met financiële problemen. Een werknemer met geldproblemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient, kost de werkgever zo’n 13.000 euro per jaar. Dit blijkt het uit het rapport ‘Personeel met schulden’, dat het Nibud in mei dit jaar uitbracht. Veel werkgevers zien een werknemer met schulden als een risico voor de organisatie. Risico’s die met name zitten in ziekteverzuim, productiviteitsverlies en het verwerken van loonbeslag. Tegelijkertijd ziet de helft van de ondervraagde werkgevers het als zijn verantwoordelijkheid om deze medewerkers te ondersteunen.

Bespreekbaar maken

Het is belangrijk dat mensen in een zo vroegtijdig mogelijk stadium hulp krijgen bij het oplossen van financiële problemen. Vaak komen medewerkers op hun werk echter pas laat voor de draad met hun geldzorgen. En veel werkgevers worstelen met de vraag of het geen schending van de privacy is om zich te bemoeien met de financiële problemen van hun medewerkers.

Tiptrack helpt mensen om financieel fit te blijven. In de app geeft de medewerker aan tegen welke financiële problemen hij aanloopt. Op basis daarvan ontvangt hij handige tips en tools: bespaartips, een online kasboekje om zicht te krijgen op in- en uitgaven, een online budgetcoach, een cursus ‘Schulden wegwerken’ of een telefonische helpdesk waar hij anoniem vragen kan stellen. Een andere tip kan zijn om de geldproblemen aan te kaarten bij de leidinggevende. Via Tiptrack kunnen werkgevers ook hun bestaande aanbod aan trainingen en andere faciliteiten op het gebied van financiën aanbieden.

Tiptrack is een nieuwe, laagdrempelige online tool voor werkenden (zowel voor mobiel als laptop of PC), die door AWVN is ontwikkeld. De app faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid. Tiptrack biedt de gebruiker inzicht in de vier thema’s van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid en financiën. De medewerker geeft via Tiptrack aan wat positief en negatief was aan zijn werkdag en krijgt vervolgens via persoonlijke tips inzicht in de eigen situatie. Vervolgens stimuleert Tiptrack de gebruiker om op allerlei manieren actie te ondernemen en de persoonlijke situatie te verbeteren.

Neem contact op met AWVN voor informatie en een demo: 070 850 86 50, info@tiptrack.nl of kijk op www.tiptrack.nl.

Geplaatst op 20 september 2017