AWVN-jaarcongres: podium voor initiatieven van onderaf

Ideeën en initiatieven om Nederland sterker te maken

Ruim 900 bezoekers trok het AWVN-jaarcongres dat op 10 oktober plaatsvond in TheaterHangaar in Katwijk. De kansen die de werkgeversvereniging ziet om Nederland snel sterker te maken, vormden het centrale thema. Die liggen op het vlak van de werkgelegenheid (nieuwe bedrijvigheid en nieuw werk creëren), de arbeidsmarkt (écht inclusief maken), de beroepsbevolking (werkenden blijven opleiden) en regionale samenwerking (allianties versterken). Maar dat lukt alleen als we ons vermogen vergroten om de gewenste veranderingen te realiseren.

Tekst
Dirk van Driel
Fotografie
Liesbeth Dingemans

 

Draagvlak realiseren voor een snelle transitie, is daarmee de vijfde, en misschien wel grootste uitdaging.
De plannen voor de sociaaleconomische impuls die AWVN voor ogen staat, zijn nader uitgewerkt in het manifest Aan het werk. Het is een oproep aan een nieuw kabinet om het beleid beter te laten aansluiten op initiatieven die overal in Nederland de kop opsteken. Want aan ideeën ontbreekt het niet sinds Nederland herstellende is van een van de diepste economische crises ooit. Ondernemers, burgers, lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties zijn niet bij de pakken gaan neerzitten: van onderop heeft zich een nieuwe wereld gevormd.
Een groot deel van het jaarcongres stond dan ook in het teken van deze bottom up-initiatieven die betrekking hebben op één van de door AWVN gesignaleerde uitdagingen. Tijdens het jaarcongres kregen zo’n dertig doeners op vijf verschillende podia de ruimte over hun project te vertellen. De waardering daarvoor bleek groot. Bezoekers waren vol lof over de ongedwongen sfeer waarin AWVN de vijf thema’s aan de orde stelde. Een inspirerende bijeenkomst.

 

jaarcongres-manifest-aan-het-werk-definitieve-versie-1Ter gelegenheid van het jaarcongres verscheen Aan het werkDownload deze publicatie. Liever een gedrukt exemplaar van het AWVN-manifest? Dat kunt u opvragen bij de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

 

Geplaatst op 13 december 2016