App om gezondheid, ontwikkeling, werk en financiën te monitoren

Pilots Tiptrack in volle gang

De door AWVN ontwikkelde online app Tiptrack helpt werkenden te reflecteren op hun gezondheid, ontwikkeling, werksituatie en financiën. De verwachting is dat deze app een waardevolle bijdrage kan leveren aan het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid. De resultaten van de eerste pilots zijn in ieder geval bemoedigend.

Tekst
Kees Jan van Kesteren

logo_tiptrack_rgb_1

Hoe voel je je vandaag? Hoe was je dag? Dit zijn niet alleen de vragen die ’s avonds aan talloze keukentafels worden gesteld. Het zijn ook het soort vragen dat de gebruikers van Tiptrack krijgen voorgeschoteld. De app volgt een bedrieglijk eenvoudig procedé. Aan de hand van vragen over vier hoofdthema’s – gezondheid, ontwikkeling, werk en financiën – geeft de deelnemer aan hoe het met hem of haar gaat. De app reageert op de antwoorden met een specifieke serie aan tips. Wie een keer een dagje buikpijn heeft, krijgt alleen nog een algemeen advies. Als dezelfde klachten of problemen vaker terugkomen, worden de tips steeds specifieker.

tiptrack-app Naast advies biedt Tiptrack nog andere tools en scans. De app laat bijvoorbeeld zien welk aanbod de werkgever heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zoals opleidingsbudgetten of vertrouwenspersonen, en welk alternatief hulp-aanbod er bestaat buiten de kantoor-muren. Via de app kunnen deelnemers ook vragen stellen – en beantwoorden – in een community van gebruikers.

Zelfregie

Tiptrack, dat ongeveer anderhalf jaar geleden is bedacht, is een antwoord op twee veelvoorkomende problemen bij werkgevers: hoe kun je de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers vergroten en hoe kun je dat zo organiseren dat zij zelf de regie in handen nemen? ‘We kwamen tot de conclusie dat er een tool moest komen die losstaat van de werkgever. AWVN kon haar leden in dit geval het meeste helpen door iets te ontwikkelen waar de medewerkers zelf iets aan hebben’, vertelt Ditmer Rouwenhorst, projectadviseur duurzame inzetbaarheid bij AWVN.

Tiptrack kan een smeermiddel worden op de arbeidsmarkt

Zorgbalans
Tiptrack sluit aan bij veranderingen in de zorg

Een van de organisaties die meedoen aan de pilot, is Zorgbalans – een zorginstelling met 2.600 medewerkers. Tussen de 50 en 60 medewerkers hebben Tiptrack op proef, onder wie HR-adviseurs Anita Hangjas en Jet Feddema. De app sluit volgens hen goed aan bij de veranderingen in de zorg. Hangjas: ‘Duurzame inzet is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp in onze wereld. Het werk is zwaar en de banen veranderen van inhoud. We werken bijvoorbeeld steeds meer met zelfsturende teams. Tiptrack past daar perfect bij. Het instrument helpt medewerkers om zelf de regie in handen te nemen.’
Als gebruikers zijn ze ook tevreden: Tiptrack is gemakkelijk in gebruik en biedt een breed scala aan tips en aanbevelingen. Feddema denkt wel dat het een tool is om te gebruiken in periodes waarin iemand daadwerkelijk tegen problemen aanloopt. ‘Je kijkt ook alleen naar de buienradar als je naar buiten wilt. Maar je kunt de buienradar alleen gebruiken als je weet dat zoiets bestaat. Daarom is het cruciaal dat je alle medewerkers er kennis mee laat maken als het goed gaat, zodat ze de app kunnen gebruiken als het nodig is.’

Deelnemers gebruiken de tool op persoonlijke titel. Hun werkgevers hebben geen toegang tot de data. Anonimiteit is dus gegarandeerd. Door een beschermde omgeving te creëren, biedt Tiptrack de gebruikers een platform waar ze zich veilig voelen om de vragen eerlijk te beantwoorden en zo te reflecteren op hun gezondheid, financiën, huidige werk en toekomstperspectieven. Michiel Ober, adviseur duurzame inzetbaarheid bij AWVN: ‘Veel werkgevers hebben al een aanzienlijk aanbod voor hun medewerkers op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Maar ze merken dat dit niet altijd even goed wordt gebruikt. Medewerkers kennen het aanbod niet of durven de dingen waarmee ze worstelen misschien niet met hun leidinggevende te bespreken. De anonieme omgeving van Tiptrack kan mensen heel laagdrempelig naar het bestaande aanbod loodsen.’

Duimpje

Het eerste idee achter Tiptrack was een systeem waarmee deelnemers hun dag beoordelen door het duimpje omhoog of omlaag te swipen. De dagbeoordeling blijft een fundamenteel ingrediënt, maar in de ontwikkelfase is de app flink uitgebreid. ‘Het is nu echt een reflectie-instrument geworden’, zegt Rouwenhorst. ‘Op dit moment beschikt de database over 1.197 tips en dat worden er steeds meer. We verbeteren de app continu. Sinds de eerste pilot live is gegaan, hebben we al zes updates gedaan. We blijven in dit tempo doorontwikkelen en verbetersuggesties ophalen bij de gebruikers.’ Het is de bedoeling dat de app voor individuele gebruikers gratis wordt; werkgevers kunnen diverse pakketten binnen Tiptrack aanschaffen.
Ober: ‘Met deze tool kunnen we werkgevers echt ontzorgen. Gefaseerd gaan we een webshop introduceren waar werkgevers hun eigen aanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen presenteren. Gebruikers kunnen kiezen en betalen op de manier die ze met hun werkgever hebben afgesproken.’

Achmea
Tiptrack maakt duurzame inzetbaarheid concreet

Bij Achmea doen 130 medewerkers mee aan de pilot. Duurzame inzetbaarheid is al geruime tijd een belangrijk HR-thema voor de verzekeraar, aldus projectmanager HR Bas Prop. ‘Wij zien Tiptrack als een instrument om duurzame inzetbaarheid concreet en praktisch te maken. De vier thema’s van Tiptrack passen bij onze benadering van duurzame inzetbaarheid. Dat maakt het herkenbaar voor veel mensen.’
Prop verwacht dat Tiptrack bewustwording en activatie rond duurzame inzetbaarheid bij medewerkers stimuleert en ondersteunt. Hij ziet de app vooral als nuttig hulpmiddel om mensen op weg te helpen. ‘Tiptrack geeft inzicht in de persoonlijke situatie. Dit inzicht stelt mensen in staat om vervolgstappen te zetten. Het is daarnaast een goed voorbeeld van de mogelijkheden die digitalisering biedt om duurzame inzetbaarheid te versterken: toegankelijk, laagdrempelig, op elk gewenst moment te gebruiken en afgestemd op de eigen situatie. Deze werkwijze ondersteunt een ander belangrijk uitgangspunt van ons beleid: zelfregie en eigen verantwoordelijkheid voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarbij faciliteren en ondersteunen we als werkgever daar waar nodig – en nu dus ook via Tiptrack.’

De pilotbedrijven:
CSU Cleaning Services, Zorgbalans, Holland Casino, ASR Nederland, ABN AMRO, KLM, ACE, Nederlandse Spoorwegen, Unilever, AWVN, Achmea en BNG Bank.

Meer weten over Tiptrack?
Kijk voor meer informatie over en een demo van Tiptrack op www.tiptrack.nl.

Smeermiddel

Volgens Rouwenhorst hoeft toepassing van Tiptrack niet beperkt te blijven tot werkenden. De app kan bijvoorbeeld ook werkzoekenden helpen om hun mogelijkheden in beeld te brengen. ‘De app laat mensen reflecteren en stimuleert hen om hun situatie te verbeteren. Zo’n tool kan op meerdere manieren waarde toevoegen aan de samenleving en een smeermiddel op de arbeidsmarkt zijn. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig om te onderzoeken wat er voor nodig is om Tiptrack ook geschikt te maken voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat kan ertoe leiden dat we verschillende versies voor verschillende doelgroepen ontwikkelen.’
Maar dat is iets voor de toekomst. Op dit moment leiden Rouwenhorst en Ober de lopende Tiptrack-pilots. Inmiddels experimenteren 637 medewerkers van tien organisaties met de app. Deze maand komen daar nog twee bedrijven bij. De eerste evaluatieronde is positief verlopen. Ober: ‘Een meerderheid van de gebruikers geeft aan meer inzicht in de eigen situatie te hebben en dankzij Tiptrack nu ook de wil te hebben zich te verbeteren op gebieden waar het wat minder loopt. Dat is dus een bijzonder hoopvol begin. De komende tijd volgen nog meer evaluatierondes, op verschillende manieren, met eindgebruikers en met werkgevers.’

Brede HR-instrumentarium

In het eerste kwartaal van 2017 wordt de app officieel gelanceerd. Dan gaat AWVN werkgevers ook ondersteunen bij de implementatie van Tiptrack. Het instrument kan weliswaar als losse tool worden gebruikt – zo wordt het ook in de pilot ingezet – maar biedt meer kansen als het wordt geïntegreerd in het brede HR-instrumentarium, aldus Rouwenhorst. ‘Tiptrack is in eerste instantie bedoeld als tool voor mensen om hun eigen situatie te analyseren. Maar je kunt de app ook vrij eenvoudig gebruiken als evaluatietool om bijvoorbeeld het functioneren van het eigen team te verbeteren. Dat is waardevol voor elke werkgever.’

Geplaatst op 13 december 2016