Uitdagingen voor Nederland

Harry van de Kraats is algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN en directeur Sociale Zaken van VNO-NCW

Als je zelf midden in een veranderende wereld leeft, is het moeilijk te beoordelen hoe snel die veranderingen écht gaan en welke richting het opgaat. Hoe oordeelden de mensen aan het begin van de Renaissance bijvoorbeeld over hun eigen tijd? Zagen ze die tijd zelf als een periode van verandering, waarin het middeleeuwse wereldbeeld definitief werd verlaten? Waren ze zich bewust van het begin van een nieuw tijdperk, dat wij op grote historische afstand zo duidelijk herkennen?

Dat maakt mij optimistisch. Ja, er liggen grote uitdagingen en ja, samen komen we er wel uit: werkgevers, vakbonden, politiek, polder, Nederlanders

Daarom is het zo moeilijk om de huidige tijd te beoordelen: we zitten er zelf middenin. Toch durf ik wel een algemene uitspraak te doen over de eerste decennia van de eenentwintigste eeuw. Wie over een paar decennia, of misschien al over een paar jaar, terugkijkt naar dit tijdsgewricht, zal – vermoed ik, ik beschik evenmin over een glazen bol – constateren dat het een periode was van grote veranderingen. In de politieke en economische machtsverhoudingen in de wereld vinden verschuivingen plaats. Tegelijk komt er een soms overweldigende stroom van nieuwe technologie over ons heen. Denk alleen maar aan de steeds verder oprukkende automatisering en aan de robotisering van werkprocessen die ons volgens velen te wachten staat.

Ja, de wereld verandert. Nee, we weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Maar het is onverstandig om de ontwikkelingen lijdzaam af te wachten. Als gevolg van die veranderende context en die veranderende wereld heeft Nederland de komende jaren namelijk forse uitdagingen te vervullen. Uitdagingen op het vlak van de arbeidsmarkt, kwaliteit van de beroepsbevolking en structuur van de economie. De opdracht is om het land klaar te maken voor de nieuwe tijd – hoe die er ook zal uitzien. Met andere woorden: we moeten werken aan een nieuwe sociale orde, gericht op welvaart en welzijn.

Daarover gaat het jaarcongres dat AWVN op 10 oktober houdt in Katwijk, onder de titel Nederland werkt. Een dubbelzinnige titel, waarvan de belangrijkste betekenis is dat Nederland een sterke samenleving is, die wel een stootje kan hebben en in staat is zich op tijd aan te passen. Op 10 oktober presenteren verscheidene mensen uit allerlei hoeken van de samenleving hun initiatieven en ideeën voor een sterke en goede samenleving. Ideeën van onderop, niet van bovenaf – ook een teken van de veranderende tijden. Verderop in deze editie van Werkgeven treft u een voorproefje aan van deze ‘ideeënparade’.

Het bruist nu al van de energie, voorafgaand aan het congres. Dat maakt mij optimistisch. Ja, er liggen grote uitdagingen en ja, samen komen we er wel weer uit: werkgevers, vakbonden, politiek, de polder, Nederlanders.

Geplaatst op 20 september 2016