Mooiste Contact Fonds zorgt voor positief gevoel over KPN

Het Mooiste Contact Fonds van KPN ondersteunt maatschappelijke initiatieven, met als doel kwetsbare mensen te verbinden met de wereld om hen heen. Dit heeft niet alleen meerwaarde voor deze groep en de samenleving, maar leidt ook tot meer betrokken medewerkers en een positievere merkbeleving. De telecomaanbieder ontving onlangs de derde AWVN-trofee voor Winst- en waarde-creatie.

Tekst
Ank van Lier
Fotografie
KPN

‘Mensen verbinden, dat is waar het al ruim 130 jaar om draait bij KPN en zijn voorgangers. Vroeger ging dit via de post- en telegrafieverbindingen, later via telefoonlijnen – eerst vast, later ook mobiel. Daarnaast bieden we mensen vandaag de dag internet en televisie. In het verleden had KPN behoorlijk wat internationale groeiambitie en waren we in diverse landen actief. Inmiddels richten we ons weer bijna volledig op de Nederlandse markt: daar ligt onze focus.’ Aan het woord is Mark Versteegen, directeur sponsoring bij KPN. Het bedrijf is weer teruggegaan naar de basis. ‘Sinds tien jaar zetten we vooral in op optimalisatie van onze producten en diensten en verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en klantenservice. Dat was ook nodig; vroeger hoorde je mensen nog weleens klagen over de service van KPN. Dat had zo zijn weerslag op de medewerkers; zij waren minder trots om voor KPN te werken dan vandaag de dag het geval is. Want inmiddels scoort KPN in onze branche het hoogst als het gaat om klanttevredenheid.’

Van een commodity is KPN veranderd in een love brand; een bedrijf waar Nederlanders een goed gevoel bij hebben en trots op zijn

img_0488

Terugdoen

Om de betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf te vergroten, richtte KPN in 2008 het KPN Mooiste Contact Fonds op. Het tweede, nog belangrijker doel was om via dit fonds kwetsbare groepen in de samenleving met elkaar te verbinden. ‘Het tot stand brengen van verbindingen is immers onze core business; waarom dit ook niet inzetten ten gunste van de samenleving? Het idee was om medewerkers vrijwilligerswerk te laten doen binnen het fonds en zo hun binding met ons bedrijf te versterken.’
Versteegen, die ook directeur is van het KPN Mooiste Contact Fonds, noemt het fonds een voorbeeld van maatschappelijk betrokken ondernemen. ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen – bijvoorbeeld door te kiezen voor duurzame materialen en de CO2-uitstoot te reduceren – is vandaag de dag vanzelfsprekend. Dat verwacht de samenleving van een bedrijf, en daarin moet je je verantwoordelijkheid nemen. Maatschappelijk betrokken ondernemen is echter een keuze, waarmee je als onderneming echt een verschil kunt maken in de markt. Ook dat was voor ons reden om het KPN Mooiste Contact Fonds op te richten. Als op en top Nederlands bedrijf wilden wij graag iets terugdoen voor Nederland.’

AWVN-trofee Winst en waarde-creatie
Een prijs voor winst – niet zomaar winst, maar winst van waarde. Winst met een geweten en een hart. Maatschappelijke winst, gebaseerd op vertrouwen, verbinding en verlicht eigenbelang. Winst waar iedereen graag voor wil werken. De winst van een betere wereld.  AWVN beloont organisaties die zich onderscheiden op het vlak van goed werkgeverschap, en reikt daartoe vier keer per jaar een trofee uit. In 2014 en 2015 kwamen daarvoor bedrijven in aanmerking die zich onderscheiden op het gebied van het inclusief werkgeverschap, in 2016 bedrijven die werk maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid: de AWVN-trofee Winst en waarde-creatie. Eerdere winnaars dit jaar waren Vebego en ADG Dienstengroep.
Meer informatie

Speelafspraak

Het KPN Mooiste Contact Fonds richt zich op groepen in de samenleving waarvoor ‘verbinding’ of sociaal contact niet vanzelfsprekend is – bijvoorbeeld zieke kinderen. De belangrijkste pijler onder het fonds is het project Klasse Contact, dat inmiddels zeven jaar loopt. Hierbij kunnen langdurig en ernstig zieke kinderen die niet naar school kunnen, toch de lessen volgen, met behulp van een laptop thuis en een slimme ICT-set in de klas. ‘Dit geeft hun een levensechte ervaring, alsof ze echt in de klas zitten’, zegt Versteegen. ‘Omdat zij de lessen kunnen volgen, blijft hun leerachterstand beperkt. Ook het sociale aspect is belangrijk: kinderen houden op deze manier contact met hun vriendjes. Er worden zelfs speelafspraakjes gemaakt via de webcam! Ook horen we dat zieke kinderen, dankzij het project Klasse Contact, structuur houden in hun leven; ze moeten immers om half negen ‘aanwezig’ zijn in de klas.’
Via het project worden jaarlijks negenhonderd tot duizend zieke kinderen geholpen. De kinderen worden geselecteerd door Edventure, een netwerkorganisatie van consulenten die kinderen en hun ouders begeleiden gedurende hun ziekteproces. ‘Samenwerking met maatschappelijke organisaties is heel belangrijk binnen het Mooiste Contact Fonds. Voor ons als KPN is het immers lastig om de juiste doelgroepen te selecteren. En dat is toch een voorwaarde voor een succesvol project. Net als de bereidheid om er serieus in te investeren; het fonds heeft een budget van enkele miljoenen. Het grootste deel daarvan gaat naar het project Klasse Contact, vanwege de enorme impact die het heeft.’

Mensen, techniek en geld

Andere ‘vaste’ elementen van het Mooiste Contact Fonds zijn de zomerse uitjes naar het Rijksmuseum die KPN organiseert in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. ‘Iedere zomer nemen we zes- tot zevenhonderd ouderen een dagje mee uit. Bijvoorbeeld ook voor daklozen en mensen met een verslaving organiseren we een uitstapje. Hierbij werken we nauw samen met het Leger des Heils.’ In de kerstperiode worden op diverse plekken in het land kerstdiners georganiseerd voor eenzame ouderen. ‘De kerstdiners worden volledig verzorgd door KPN-medewerkers; van de koks tot de bediening én de kerstman die zijn opwachting maakt. Ons doel is om minimaal 10 procent van onze medewerkers – dat zijn er vandaag de dag ongeveer veertienduizend – vrijwilligerswerk te laten doen bij de activiteiten van het KPN Mooiste Contact Fonds. Dit mogen ze doen in de tijd van de baas. Onze investering in de maatschappelijke projecten bestaat dus steeds uit drie verschillende componenten: mensen, de inzet van ICT en telecom, en geld.’

Lichtpuntje

Naast de vaste elementen ondersteunt het Mooiste Contact Fonds jaarlijks één of twee andere projecten. ‘Doelstelling is dat deze projecten zich daarna zelfstandig kunnen bedruipen’, licht Versteegen toe. ‘Maatschappelijke organisaties kunnen hiervoor projecten voordragen, die vervolgens worden beoordeeld door het bestuur van het fonds.’
Een actueel voorbeeld van een project dat tijdelijk wordt ondersteund door het KPN Mooiste Contact Fonds, is de Zilverlijn: een beldienst die zich richt op extreem eenzame ouderen, naar schatting een groep van zo’n 200.000 mensen. Vrijwilligers van de Zilverlijn belden het afgelopen jaar wekelijks zo’n 250 ouderen om een praatje te maken. ‘Dit project hebben we opgezet in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij’, zegt Versteegen. ‘We hebben hiervoor een speciale belbus in het leven geroepen die langs de KPN-kantoren in Nederland rijdt. De KPN-medewerkers van de diverse locaties nemen plaats in die bus om telefoongesprekken te voeren met eenzame ouderen. Voor de ouderen maken deze wekelijkse gesprekjes een levensgroot verschil; we horen vaak dat dit contact voor hen een lichtpuntje is.’

We krijgen veel lovende reacties op onze maatschappelijke initiatieven. En mensen vinden het eigenlijk ook heel logisch dat KPN dit doet

Trots

Cruciale vraag is natuurlijk wat al deze maatschappelijke projecten KPN opleveren. Of kost het toch vooral tijd en geld? Versteegen is stellig. ‘Het KPN Mooiste Contact Fonds levert absoluut meer op dan dat het kost. In de eerste plaats omdat we daadwerkelijk een verschil kunnen maken voor kwetsbare groepen in de samenleving. Maar ook omdat we enkele jaren geleden hebben besloten om de buitenwereld bekend te maken met deze activiteiten; in eerste instantie was het fonds immers vooral bedoeld om de trots bij onze medewerkers terug te brengen. Overigens wel spannend om hiermee naar buiten te treden. We willen niet ‘borstklopperig’ overkomen, maar vooral vertellen dat KPN iets betekent voor kwetsbare groepen in Nederland. Daarom proberen we nu vooral te communiceren over de mooie dingen die we met het project tot stand brengen en welke rol onze producten en diensten hierbij spelen. Dat werkt: we krijgen veel lovende reacties op onze maatschappelijke initiatieven. En mensen vinden het eigenlijk ook heel logisch dat KPN dit doet.’
Onder KPN-medewerkers hebben de activiteiten van het KPN Mooiste Contact Fonds ook effect. Uit het jaarlijkse medewerkersbetrokkenheidonderzoek blijkt dat KPN-medewerkers die vrijwilligerswerk doen voor het KPN Mooiste Contact Fonds, hun werkgever aanzienlijk hoger waarderen. ‘Onze mensen zijn weer trots op KPN, en dat in een tijd van bezuinigingen en reorganisaties. Deze trots dragen ze ook uit – en dat heeft weer een effect op de markt.’
Volgens Versteegen heeft het KPN Mooiste Contact Fonds ertoe bijgedragen dat het ‘gevoel’ over KPN positief is veranderd. ‘Van een commodity is KPN veranderd in een love brand; een bedrijf waar Nederlanders een goed gevoel bij hebben en trots op zijn. Onderzoek laat zien dat de goodwill voor KPN groter is geworden, mensen ons sympathieker vinden en eerder overwegen om te kiezen voor KPN. Investeren in maatschappelijke betrokkenheid levert dus ook daadwerkelijk meer omzet op. En is er een storing, dan hebben klanten doorgaans meer begrip. Maatschappelijk betrokken ondernemen wordt vaak gezien als kostenpost, maar het KPN Mooiste Contact Fonds bewijst dat het uiteindelijk geld oplevert. Maar dan moet je wel naar de lange termijn willen en durven kijken.’

Geplaatst op 20 september 2016